SODES  “GELECEĞİNİZİ  PLANLAYINIZ “ PROJESİ
 
             İşsizlik oranının en büyük paya sahip olduğu ilçesinin gençlerin büyük bir çoğunluğu hem işsiz hem de eğitimsizdir. Genç ve işsiz sayısının çok fazla olmasından kaynaklı olarak projemizin Bağlar ilçesinde yapılması hedeflenmiştir. Bağlar Kaymakamlığının Gençlik Merkezinde  Vizyon  geliştirici eğitimlerin düzenleyerek ( Sosyal Hayatta İletişim, Meslek Etiği, kişisel Gelişim, İş Hayatında iletişim, İş Organizasyonu, Liderlik Eğitimi, Diksiyon Eğitimi ) gibi eğitimler verilmektedir. Bu eğitimler ile gençlerin genel olarak aktif vatandaşlıklarını ve  sosyal uyumlarını güçlendirilmektedir. İş dünyasında nitelikli eleman olmalarını sağlamaya yönelikte Mesleki eğitim/beceri kazandırma kurslarından biri olan Hasta Kabul İşlemleri  (Tıbbi sekreterlik)  kursunun verilmesi, gençlerin İş dünyasındaki istihdamlarına yönelik yol gösterici olacaktır. Projemiz ile Gençlerin bulundukları toplumun yaşamına katılımlarının arttırılması, farklı öğrenme şekillerine yönlendirilmesi ve destek verilmesi gibi gençlere vizyon katacak istihdamlarını sağlayacak eğitimlerin verilmesidir. Dezavantajlı gençlerimizin entegrasyon ile istihdam edilebilirliklerinin geliştirilmesine yönelik hedefleri de amaçlamaktadır.